Úřední deska
města Abertamy

Tisková zpráva MAS Krušné hory, o.p.s. - Seminář České školní inspekce

17/10/2017 | Počet příloh: 1


Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace ,,,Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech - Muzeum Abertamy - management dotace´´

11/10/2017 | Počet příloh: 2


Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace ,,,Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech - Muzeum Abertamy - Autorský dozor´´

11/10/2017 | Počet příloh: 2


Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace ,,,Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech - Muzeum Abertamy - TDI´´

11/10/2017 | Počet příloh: 2


Rozpočtové opatření č.3

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje části pozemku p.č. 453/1 (ostatní plocha) v k.ú. Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP (cca 500 m2)

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje části pozemku p.č. 453/10 (ostatní plocha) v k.ú. Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP (cca 350 m2)

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje části pozemku p.č. 472/11(ostatní plocha) v k.ú. Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP (cca 63m2)

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje pozemku p.č. 1876/2 ( ostatní plocha) o výměře 79 m2 v k.ú. Hřebečná

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1989/6 (ostatní plocha-komunikace) v k.ú. Abertamy

11/10/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o době a místě konání voleb 2017

09/10/2017 | Počet příloh: 1


Informace o veřejné zakázce ,,Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech - Muzeum Abertamy - zhotovitel stavby´´

04/10/2017 | Počet příloh: 0


Program 27.zasedání zastupitelstva města Abertamy

27/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2017 Sdružení Krušné hory - západ.

25/09/2017 | Počet příloh: 1


UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Informace o realizaci Místního akčního plánu

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

18/09/2017 | Počet příloh: 1


Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

09/09/2017 | Počet příloh: 1


Volby do Poslanecké sněmovny České republiky

06/09/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek( BPEJ ) p.p.č. 826/11 v k.ú. Abertamy

24/08/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení - Vodohospodàřské sdružení obcí západních Čech

10/08/2017 | Počet příloh: 1


Záměr zřízení práva stavby k části pozemku 796/5 v k.ú. Abertamy

31/07/2017 | Počet příloh: 1


Záměr pronájmu části pozemku 700 v k.ú. Abertamy

31/07/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Bystřice za rok 2016

30/06/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet vč.zprávy o přezkoumání hospodaření Svazek obcí Bystřice

29/06/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Abertamy p.p.č. 826/11

28/06/2017 | Počet příloh: 0


Zpráva o přezkoumání hospodaření města Abertamy + závěrečný účet za rok 2016

21/06/2017 | Počet příloh: 2


Rozpočet Svazku obcí Plešivec pro rok 2017

05/06/2017 | Počet příloh: 2


Závěrečný účet - Svazek obcí Bystřice za rok 2016

19/05/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet, sdružení Krušné hory - západ

15/05/2017 | Počet příloh: 2


Sociální služba ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ s prioritním zaměřením na dluhové poradenství

16/05/2017 | Počet příloh: 3


Rozpočet SOB

10/05/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet SOP

10/05/2017 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města za rok 2016

02/05/2017 | Počet příloh: 2


Informace možnost podání ŽÁDOSTI O DOTACI pro subjekty z území MAS Krušné hory

10/04/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 1

03/04/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet Svazku obcí Plešivec pro rok 2017

14/03/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.5

07/03/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu SOB 2017

10/01/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet na rok 2017

22/12/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017 - Rozpočtové opatření č. 4

14/11/2016 | Počet příloh: 2


SKHZ – návrh rozpočtu na rok 2017

10/11/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017

08/11/2016 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2015

15/07/2016 | Počet příloh: 2


Oznámení záměru pronajmu pozemku p.č. 765-2 v k.ú. Abertamy

25/04/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pozemek p.č. 765/3

27/04/2016 | Počet příloh: 2


Zastavovací studie vrcholu Plešivec

14/04/2016 | Počet příloh: 5


Oznámení záměru zřízení práva stavby p.č. 796/5 v k.ú. Abertamy

04/04/2016 | Počet příloh: 1


Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz