Úřední deska
města Abertamy

Zveřejnění veřejné vyhlášky

25/04/2017 | Počet příloh: 1


Program zastupitelstva č. 24

19/04/2017 | Počet příloh: 1


23. Zasedání zastupitelstva města Abertamy

11/04/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením

06/04/2017 | Počet příloh: 1


Informace možnost podání ŽÁDOSTI O DOTACI pro subjekty z území MAS Krušné hory

10/04/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o uložení zásilky a výzvy

04/04/2017 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška

03/04/2017 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška

03/04/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č. 1

03/04/2017 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška

31/03/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o zamýšleném převodu

28/03/2017 | Počet příloh: 1


Program zastupitelstva č.23

20/03/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet Svazku obcí Plešivec pro rok 2017

14/03/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočtové opatření č.5

07/03/2017 | Počet příloh: 1


Realizace projektu „Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání“ v novém roce

20/02/2017 | Počet příloh: 1


Program zastupitelstva č. 22

14/02/2017 | Počet příloh: 1


Program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

09/02/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením II

06/02/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením

26/01/2017 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

31/01/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o ukončení aktualizace (rebonitace) bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Abertamy

12/01/2017 | Počet příloh: 1


Oznámení o ukončení aktualizace (rebonitace) bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Hřebečná

12/01/2017 | Počet příloh: 1


Tisková zpráva o dosavadním průběhu projektu OP VVV Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov

11/01/2017 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu SOB 2017

10/01/2017 | Počet příloh: 1


Rozpočet na rok 2017

22/12/2016 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška OOP

21/12/2016 | Počet příloh: 1


21. zasedání zastupitelstva města Abertamy

21/12/2016 | Počet příloh: 1


Veřejnoprávní smlouva - VSOZČ 1

21/12/2016 | Počet příloh: 1


Veřejnoprávní smlouva – VSOZČ

21/12/2016 | Počet příloh: 1


Program zastupitelstva č. 21

12/12/2016 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Kladno

09/12/2016 | Počet příloh: 1


20. zasedání zastupitelstva města

29/11/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017 - Rozpočtové opatření č. 4

14/11/2016 | Počet příloh: 2


Program zastupitelstva č. 20

16/11/2016 | Počet příloh: 1


19. zasedání zastupitelstva města Abertamy

14/11/2016 | Počet příloh: 1


SKHZ – návrh rozpočtu na rok 2017

10/11/2016 | Počet příloh: 1


Návrh rozpočtu na rok 2017

08/11/2016 | Počet příloh: 1


Program zastupitelstva č. 19

03/11/2016 | Počet příloh: 1


18. zasedání zastupitelstva města Abertamy

26/09/2016 | Počet příloh: 3


Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České Republiky a do zastupitelstva Karlovarského kraje

22/09/2016 | Počet příloh: 1


Opatření obecné povahy

22/09/2016 | Počet příloh: 14


Dražební vyhláška

21/09/2016 | Počet příloh: 1


Program 18. zasedání Zastupitelstva města Abertamy

15/09/2016 | Počet příloh: 1


Program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

31/08/2016 | Počet příloh: 1


Informace – volby

22/08/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení

17/08/2016 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška – rozhodnutí

08/08/2016 | Počet příloh: 1


Smlouva o dílo na realizaci stavby

03/08/2016 | Počet příloh: 1


Výzva k podání nabídky

03/08/2016 | Počet příloh: 1


Odpadní vody - Abertamy

27/07/2016 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

07/07/2016 | Počet příloh: 1


Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

11/07/2016 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet města Abertamy za rok 2015

15/07/2016 | Počet příloh: 2


17. zasedání zastupitelstva města Abertamy

01/07/2016 | Počet příloh: 1


Návrh opatření obecné povahy

30/06/2016 | Počet příloh: 17


Program zastupitelstva č. 17

21/06/2016 | Počet příloh: 1


Poptávkové řízení – zadávací dokumentace

14/06/2016 | Počet příloh: 2


Zahájení aktualizace BPEJ

09/06/2016 | Počet příloh: 1


Pozvánka na zkoušku ze znalostí hub v roce 2016

09/06/2016 | Počet příloh: 1


16. zasedání zastupitelstva města Abertamy

31/05/2016 | Počet příloh: 7


Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

26/05/2016 | Počet příloh: 1


Program zastupitelstva č. 16

19/05/2016 | Počet příloh: 1


Horský výběh 14.5.2016 - Merklín / Plešivec

16/05/2016 | Počet příloh: 1


Program - 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 23.května 2016

11/05/2016 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet Sdružení Krušné hory – západ za rok 2015

06/05/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Sdružení Krušné hory – západ za rok 2015

06/05/2016 | Počet příloh: 1


Závěrečný účet svazku obcí za rok 2015 - Rozbor hospodaření VSOZ

03/05/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2015

03/05/2016 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška FÚ pro Karlovarský kraj

29/04/2016 | Počet příloh: 1


Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

29/04/2016 | Počet příloh: 1


Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

29/04/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení prodeje části pozemku p.č. 126-1 v k.ú.Abertamy

25/04/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení záměru pronajmu pozemku p.č. 765-2 v k.ú. Abertamy

25/04/2016 | Počet příloh: 1


Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pozemek p.č. 765/3

27/04/2016 | Počet příloh: 2


Záměr výstavby Novostavba objektu sportovně společenské haly Abertamy v areálu TS Abertamy - varianta II

14/04/2016 | Počet příloh: 1


Záměr výstavby Novostavba objektu sportovně společenské haly Abertamy v areálu TS Abertamy - varianta III

14/04/2016 | Počet příloh: 1


Zastavovací studie vrcholu Plešivec

14/04/2016 | Počet příloh: 5


Oznámení záměru zřízení práva stavby p.č. 796/5 v k.ú. Abertamy

04/04/2016 | Počet příloh: 1


Program 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

24/03/2016 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška - Petr Zubaj

11/03/2016 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přchodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

11/03/2016 | Počet příloh: 1


Dražební vyhláška - Michal Bohata

08/03/2016 | Počet příloh: 1


Výzva pro regionální výrobce

22/02/2016 | Počet příloh: 1


Program 12.zasedání Zastupitelstva města Abertamy

07/12/2015 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ,,Kanalizace města Abertamy a Hřebečná - SO 06 ČSOV B ,,U hřbitova´´,SO 16, SO 08 výtlak Abertamy - Pernink, vodovod Abertamy - Pernink´´

07/12/2015 | Počet příloh: 1


Státní pozemkový úřad - pozemky

24/11/2015 | Počet příloh: 1


Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu. KPŮ pro Karlovarský kraj

06/11/2015 | Počet příloh: 1


Městský úřad Ostrov Upozornění na povinnosti vlastníků příp.nájemců zemědělských pozemků

08/06/2015 | Počet příloh: 1


Veřejná vyhláška

30/04/2015 | Počet příloh: 1


Změna svozového dne od 01.03.2015

19/02/2015 | Počet příloh: 1


Nález klíčů

30/09/2014 | Počet příloh: 1


Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz