Řešení dopravní situace v Abertamech a na Hřebečné

Příprava koncepce dopravní situace v Abertamech a na Hřebečné.

Vzhledem k připravované koncepci řešení dopravní situace v Abertamech a na Hřebečné, která by dle záměru zastupitelstva města měla řešit jak problematické parkování vozidel na nevyhrazených místech v zimním období, tak omezení rychlosti projíždějících vozidel (nikoli pouze na hlavních ulicích), případně i usměrnění dopravy zavedením jednosměrných úseků, si tímto dovolujeme požádat Vás občany o jakékoli návrhy, postřehy či podněty týkající se této problematiky.

 

Své návrhy prosím zasílejte do 30.06.2017 na email obecabertamy@volny.cz, případně zaneste písemně na podatelnu městského úřadu Abertamy. Také máte možnost kdykoli se dostavit na jednání zastupitelstva města a o této problematice s námi diskutovat.

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 353 892 955
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz